Myname - Регистрация доменного имени
Принимаем платёжные карты

Договір (публічна оферта)

Цей договір має характер публічної оферти, є еквівалентом усної домовленості.

1. Предмет контракту

ПП «Інтерком Україна» (в подальшому Інтерком) надає Клієнтові (Реєстрантові) комплекс послуг, пов’язаних з реєстрацією інтернетної адреси (доменного імені)

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Інтерком зобов’язаний:

  • зареєструвати доменне ім’я, обране клієнтом;
  • надати доступ до адміністрування зареєстрованим доменним іменем

2.2. Інтерком має право:

2.2.1. - призупиняти надання послуг після повного вичерпання оплаченого Клієнтом терміну надання послуги до моменту отримання наступного платежу за замовлені послуги;

2.2.2. - надсилати Клієнту інформаційні повідомлення стосовно цього Контракту в електронну поштову скриньку Клієнта.

2.2.3. - Інтерком має право перевіряти точність та правдивість інформації. Перевіряється при реєстрації реєстранта на сайті www.myname.com.ua (перевіряється e-mail). При зміні реєстратора домена, реєстранта або достроковому видаленні домену реєстрант повинен надіслати оригінал листа на папері по пошті з його контактними данними які вносились при реєстрації на сайті.

2.2.4. Знеособлення даних Реєстранта:

  • Інтерком при реєстрації домену може знеособлювати данні реєстранта за його згодою. При цьому реєстрант погоджується з тим що ідентифікація Реєстранта доменного імені буде відбуватись через ту контактну інформацію, яку надав він при замовленні послуг.

2.2.5. Збір особистої інформації:

  • При реєстрації Реєстранта на сайті та завмовлення послуг ми просими повідомити особисту інформацію в межах необхідних для надання послуг. Ми залишаємо за собою право вимагати додаткову інформацію якщо це буде потрібно. Реєстрант погоджується з тим що відповідно до вимог реєстрів контактна інформація про замовника послуг реєстрації домена повинна бути оприлюднена в системі whois.

  • Доступ до особистої інформації Реєстранта надається третім особам за згодою самого реєстранта та у випадках передбачених законодавством України.

2.2.6. Трансфер домена:

  • Переведення домена на обслуговування до іншого реєстратора відбуваеться після отримання Інтеркомом оригіналу паперового листа де чітко вказано назву нового реєстратора та його індефікатор якщо такий є.

2.3. Клієнт має право:

  • отримувати інформацію про стан оплати замовленої послуги ;
  • отримувати технічну підтримку послуг Інтеркому.

2.4. Клієнт зобов’язаний:

  • надати Інтеркому додаткові документи якщо вони потрібні для реєстрації чи продовження реєстрації домена або для інших потреб, повїязаних з забеспеченням обслуговування доменного імені.

3. Розрахунки

3.1. Клієнт сплачує замовлений обсяг послуг згідно з діючими на момент розрахунку тарифами Інтеркому готівкою або перерахуванням на розрахунковий ахунок Інтеркому;

3.2. Клієнт сплачує замовлені на наступні періоди обсяги послуг до моменту повного вичерпання поточного замовленого часу;

3.3. В разі розрахунків, які передбачають щомісячну абоненську платню, Клієнт сплачує рахунок по передплаті.

4. Відповідальність

4.1. Сторони несуть відповідальнісьть за невиконання або неналежне виконання умов Контракту у відповідності з законодавством України;

4.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов контракту, якщо таке сталося з обставин непереборної сили (фарс-мажорні обставини);

4.3. Інтерком не несе відповідальності за будь-які перешкоди, що виникли під час роботи Клієнта через обставини, які не контролюються Інтеркомом;

4.4. Клієнт відповідає за збереження в таємниці паролів доступу;

4.5. Клієнт бере на себе відповідальність за використання послуг, наданих Інтеркомом, і гарантує Інтеркому захист від претензій третіх осіб, які виникли з вини Клієнта.

4.6. Відповідальність третіх осіб:

  • Адміністратор та Оператора Реєстру не несе ніякої відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

5. Інші умови

5.1. В разі виникнення спорів за цим Контрактом, Сторони намагатимуться їх вирішення шляхом переговорів;

5.2. В разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватися в арбітражному суді.

6.Термін дії контракту

Цей контракт діє протягом одного року з моменту отримання Інтеркомом першої оплати за замовлені Клієнтом послуги та подовжуються на наступні періоди тривалістю 1 (один) рік за винятком тих випадків, коли Інтерком після повного вичерпання замовленого часу не отримує наступної оплати за замовлені послуги.